emailfacebook iconInstagram linkedin phonetwitter

Openingstijden / opening hours

Beste gebruiker, Dear customer English below, 

Ook met de nieuwe Corona maatregelen mogen wij gelukkig open blijven. Hierdoor verwachten we ook dat het de komende weken extreem druk zal worden. We doen ons uiterste best om je deze tijd zo goed mogelijk te helpen. Alleen samen kunnen we dit doen, daarom vragen we je begrip als het soms niet helemaal gaat zoals je verwacht. Het zijn nou eenmaal gekke tijden en samen maken er het beste van. Hierbij ons advies voor een makkelijk en veilig bezoek aan Parcls:

Openingstijden:

Check voor je bezoek de website voor de juiste openingstijden. Rondom de feestdagen hebben we aangepaste openingstijden deze vind je per vestiging hier. Klik op jouw locatie, daar vind je de up-to-date tijden voor de komende week. Donderdag 24 en 31 december sluiten we eerder om 15.00 uur. Op 25, 26 december en 1 januari zijn we gesloten.

Onze veiligheidsmaatregelen:

- Maximaal 2 klanten in de winkel
- Mondkapje is in de winkel voor iedereen verplicht
- Betaal met pin/ Schud geen handen
- Toon je ID / niet overhandigen
- We maken alle oppervlakken regelmatig schoon
- Ben je ziek of voel je je niet lekker blijf dan thuis - we kunnen jouw pakket ook bezorgen!
- Blijf gezond

Sneller en veilig je pakket ophalen

Sneller en Covid-proof je pakket ophalen, dat kan vanaf nu met een abonnement op Parcls Priority Lane. Ideaal als je je pakket zo snel mogelijk wil ophalen. Voor slechts € 2,99 per maand hoef je niet meer te wachten en sta jij bij Parcls altijd vooraan in de Priority Lane

We zijn blij dat we ook de komende tijd voor je klaar mogen blijven staan, blijf gezond en maak er ondanks alles het beste van!

Namens het hele team wensen we je ondanks de lock down een fijne en warme tijd. Blijf gezond!


Dear customer,

Fortunately, we can also remain open with the new Corona measures. However, we also expect it to be extremely busy in the coming weeks. We do our best to help you during this time. But, we can only do this together, so we ask for your understanding if sometimes things don't go quite as you expect. It's just crazy times and together we make the most of it. Here is our advice for a quick and safe visit to Parcls:

Opening hours:

Before your visit check the website for opening hours. We have adjusted opening hours around the holidays, which can be found on this page for each location. Click on your location, there you will find the up-to-date times for the coming week. We will close earlier at 3 p.m. on Thursday 24 and 31 December and we are closed on December 25, 26 and January 1.

Stay safe rules:

- Maximum 2 customers in the store
- Mouth mask is mandatory for everyone in the shop
- Pay with pin / Do not shake hands
- Show your ID / don't hand it over
- We clean all surfaces regularly
- Are you sick or not feeling well then stay at home - we can also deliver your package!
- Stay healthy


Pick up your package quickly and safely

Pick up your parcel faster and Covid-proof, from now on with a subscription to Parcls Priority Lane. Ideal if you want to collect your package as soon as possible. For only € 2.99 per month you no longer have to wait and you are always at the front of the Priority Lane (NL) at Parcls.

We are happy that we can continue to be there for you in the coming period, stay healthy and make the best of this crazy time.

On behalf of the entire team, we wish you a nice and warm time despite the lock down. Stay healthy!