Skip links

Privacyverklaring

Parcls.com gaat zorgvuldig om met jou, je pakketten en je privacy. Hieronder staat hoe wij jouw gegevens opslaan en gebruiken. Ook staat er hoe je de gegevens kan laten verwijderen, wijzigen of inzien.

Privacyverklaring Parcls.com bv.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als Parcls.com b.v. (‘Parcls’) omgaan met uw persoonsgegevens als klant van Parcls, het gebruik van de diensten en voorzieningen en uw bezoek aan onze pakketpunten. We hechten veel waarde aan uw privacy. We behandelen en beveiligen uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg.

1. Wie is de Parcls.com b.v.?

Parcls.com b.v. is een organisatie die de bezorging van pakketten in de buurt zo duurzaam en efficiënt mogelijk organiseert.
We zijn gevestigd in Amsterdam, Ceintuurbaan 11-hs, 1072 ER. Ons KvK nummer is 66150035.

2. Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?

We verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

 • Uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en eventuele overige gegevens die u bij uw inschrijving of aanvraag heeft ingevoerd;
 • Informatie over uw inschrijving, zoals de datum waarop u klant bent geworden en uw abonnementsvorm, uw klantnummer, de hoogte van de eventueel door u verschuldigde vergoeding en toepasselijke kortingen of acties;
 • Aantal pakketten die u bij ons heeft laten bezorgen, uitgesplitst in totaal, per jaar, per maand en per week.
 • Waar de pakketten vandaan komen.
 • De wijze waarop u zich heeft gelegitimeerd bij inschrijving voor een abonnement, tonen legitimatie- en adresbewijs aan de balie of opsturen kopie of scan). We maken geen kopieën van uw legitimatie- of adresbewijs. Als u een kopie van uw legitimatiebewijs opstuurt, raden we u aan om een veilige kopie te maken en in ieder geval uw BSN-nummer en pasfoto af te schermen. We vernietigen legitimatie- en adresbewijzen direct na verificatie en slaan deze niet op;
 • De berichten inzake de pakketten die voor u bij ons binnengekomen zijn.
 • De bewegende beelden die onze beveiligingscamera’s van u vastleggen wanneer u een pakketpunt bezoekt. De camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard;
 • Transactiegegevens van online of PIN betalingen of aankopen, zoals de datum van uw aankoop, gekochte producten, het aankoopbedrag en toepasselijke kortingen of acties. Betalingen vinden plaats via een externe betaalprovider;
 • Uw communicatie met onze klantenservice, zoals de door u gestelde vragen, ingediende klachten of meldingen, het onderwerp en de aard daarvan, de termijn waarbinnen de vraag of klacht definitief is afgehandeld en op welke wijze aan de melding gevolg is gegeven;
 • Uw toestemming (opt-in) voor het ontvangen van de nieuwsbrief van Parcls en uw eventuele afmelding daarvoor.

Cookies en vergelijkbare technieken

Om het gebruik te meten van www.parcls.com , inclusief haar subdomeinen, en websites uitgegeven in samenwerkingsverbanden met de Parcls, gebruiken wij Google Analytics en Hotjar. Deze zijn privacyvriendelijk ingesteld volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij houden daarmee onder meer bij hoe gebruikers onze websites gebruiken, welke pagina’s zij bezoeken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser zij gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze websites verbeteren en kunnen wij bezoekersstatistieken opstellen. Het laatste octet van uw IP-adres hebben we afgeschermd en het delen van gegevens naar Google is uitgezet. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Hoe komt Parcls aan uw persoonsgegevens?

Parcls kan uw persoonsgegevens op een aantal manieren verzamelen, bijvoorbeeld als u gegevens invoert wanneer u zich inschrijft voor een abonnement of online een product aanvraagt, als u een pakketpunt bezoekt of gebruik maakt van onze voorzieningen, wanneer u met ons communiceert of wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.

3. Voor welke doeleinden verzamelen en gebruiken we uw gegevens?

We verzamelen en gebruiken uw gegevens:

 • Om u als klant in te schrijven en uw inschrijving te onderhouden in onze klantenadministratie;
 • Om te beoordelen of u in Nederland woonachtig bent en voldoet aan de criteria om lid te worden en gebruik te mogen maken van onze diensten en voorzieningen;
 • Om onze diensten en voorzieningen te verzorgen en u te ondersteunen bij het gebruik van die diensten en voorzieningen;
 • Voor beveiligingsdoeleinden (zie hierna onder ‘Beveiliging’ voor meer informatie);
 • Om u informatie te geven en met u te communiceren over onze diensten;
 • Om op uw vragen te reageren en uw klachten en meldingen af te handelen;
 • Voor statistisch onderzoek en gerichte marketing (zie hierna onder ‘Statistisch onderzoek’ en ‘Gerichte marketing’ voor meer informatie);
 • Om te voldoen aan op Parcls rustende wet- en regelgeving;

Hierna volgt meer informatie over een aantal specifieke doeleinden en over de grondslagen op basis waarvan we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Statistisch onderzoek
We gebruiken de resultaten van de onderzoeken om onze dienstverlening en voorzieningen te evalueren en te optimaliseren. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd

Gerichte marketing
Met uw toestemming gebruiken wij uw persoonsgegevens om u onze nieuwsbrief met aanbiedingen of informatie over onze service toe te zenden. U kunt zich altijd weer afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief door de instructies in de nieuwsbrief te volgen of een mail te sturen naar info@parcls.com

Grondslagen
We verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming (zoals voor de nieuwsbrief), om uw abonnement uit te voeren, om te voldoen aan wettelijke plichten die op ons rusten, voor de vervulling van onze publieke taken of voor ons gerechtvaardigde belang of dat van een derde. U mag uw toestemming ieder moment intrekken door een email te sturen naar info@parcls.com. Als u uw toestemming intrekt of als u weigert om gegevens te verstrekken die we nodig hebben om de overeenkomst met u uit te voeren of te voldoen aan onze wettelijke plichten, dan kunt u mogelijk geen of alleen beperkt gebruik maken van onze services.

4. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Medewerkers van Parcls hebben alleen toegang tot uw gegevens wanneer zij vanuit hun functie geautoriseerd zijn om gegevens in te zien, aan te passen of eventueel te verwijderen. Deze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding.

Worden uw persoonsgegevens verstrekt aan derden?
Bij de levering van onze diensten worden we ondersteund door een aantal door ons zorgvuldig geselecteerde leveranciers. Sommige van deze leveranciers hebben toegang nodig tot een aantal van uw gegevens om hun diensten te kunnen leveren. We verplichten al deze leveranciers om passende beveiligingsmaatregelen te nemen met betrekking tot uw gegevens en te handelen volgens onze instructies.

5. Andere omgevingen

Onze website kan links bevatten naar omgevingen van derden, zoals iDEAL, Mastercard, Visa en SEPA. Als u deze links volgt, verlaat u onze omgeving. Hoewel we deze derden met veel zorg hebben gekozen, aanvaardt Parcls geen aansprakelijkheid voor het gebruik van uw gegevens door die derden. Voor meer informatie kunt u de privacyverklaring van de derden raadplegen (indien aanwezig).

6. Beveiliging en bewaartermijn

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.

Tenzij wij verplicht zijn om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteren we de volgende bewaartermijnen:

 • Camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard;
 • Direct tot u herleidbare gegevens, zoals uw naam of adres, bewaren we maximaal twee jaar nadat uw lidmaatschap is beëindigd.
 • Geaggregeerde of versleutelde gegevens die we gebruiken voor statistisch onderzoek verwijderen we uiterlijk vijf jaar nadat we deze gegevens hebben verzameld.

7. Inzage, correctie en verwijdering en dataportabiliteit

Op grond van toepasselijke wetgeving kunt u het recht hebben uw persoonsgegevens in te zien, bij Parcls op te vragen om persoonsgegevens te verbeteren of te wissen, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, of een deel van uw persoonsgegevens door te geven aan andere organisaties. U kunt ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking. Als u toestemming heeft gegeven tot het verwerken van uw persoonsgegevens heeft u het recht om deze toestemming in te trekken. In bepaalde situaties kunnen deze rechten beperkt zijn, bijvoorbeeld als wij kunnen aantonen dat wij een wettelijke verplichting hebben uw persoonsgegevens te verwerken. Voor uitoefening van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar [Parcls, Ceintuurbaan 238, 1072 GE, Amsterdam, Nederland) onder vermelding van uw naam en adres. We kunnen u vragen om aanvullende informatie te verstrekken om uw identiteit te controleren.

8. Wijzigingen

Parcls.com b.v. kan deze privacyverklaring wijzigen. Als u een account heeft, wordt u per e-mail op de hoogte gesteld van een wijziging. In alle andere gevallen raden wij aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Bij belangrijke wijzigingen zullen we een duidelijke melding maken op www.parcls.com. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op [05-11-2020].

9. Vragen, opmerkingen of klachten?

Wij nemen uw privacy serieus. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Parcls.com b.v.
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Ceintuurbaan 11-hs, 1072 ER, Amsterdam, Nederland.

Wij hopen dat wij al uw vragen over onze verwerking van uw persoonsgegevens kunnen beantwoorden. Mocht dat niet zo zijn, dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze buren-waardering

Bernard de Groot

Beter voor milieu en voor je hart. No stress

F van de M

Zeer vriendelijk personeel en een schoon postkantoor. Ze kunnen ook je verzendlabel voor je printen: ideaal voor iemand zoals ik die niet in het bezit is van een printer.

Mimoena Kamp

Wat een top bedrijf is dit. De mensen die er werken zijn geweldig! Allemaal even aardig en klantvriendelijk.

Geef ons wat liefde

Met jouw feedback weten we wat we goed doen of wat beter kan!